Voogd & Voogd

Category

About This Project

Voogd & Voogd is specialist in schadeverzekeringen. Deze verzekeringsmaatschappij vormt de commerciële en logistieke schakel tussen professionele bemiddelaars en de belangrijkste verzekeraars van Nederland.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Via een handige overzichtsmap op de website van Voogd & Voogd vind je de dichtstbijzijnde bemiddelaar terug bij wie je de Voogd & Voogd Autoverzekering kunt afsluiten. Aangezien Voogd & Voogd samenwerkt met verschillende verzekeringsmaatschappijen hangt de inhoud van de algemene polisvoorwaarden af van de achterliggende verzekeraar.
 
Op deze pagina vind je een overzicht terug van de huismerken van Voogd & Voogd.
 
Basisdekkingen
Je hebt de keuze uit drie basiswaarborgen:
 
Wettelijke aansprakelijkheid: Deze waarborg is wettelijk verplicht. De verzekeraar staat dan in voor de betaling van de schade die je met je auto hebt toegebracht aan anderen of andermans bezittingen.
 
WA + Beperkt Casco: Met deze basisdekking is ook de schade aan je eigen auto verzekerd voor een aantal welomschreven risico’s. Het gaat bijvoorbeeld om diefstal, brand, storm, hagel, botsingen met loslopende dieren en ruitschade.
 
WA + Volledig Casco: Deze basisdekking biedt ook bescherming voor schade veroorzaakt door je eigen toedoen, zoals botsingen, aanrijdingen, omslaan, slippen, van de weg raken of in het water terechtkomen. Ook alle schade die van buiten komt en plots optreedt, zoals vandalisme, is gedekt.
 
Het bedrag waarvoor later aangebrachte accessoires zijn verzekerd hangt af van de achterliggende verzekeraar.
 
Schaderegeling en eigen risico
Als je auto nog gerepareerd kan worden, vergoedt de verzekeraar de reparatiekosten. De meeste verzekeringsmaatschappijen voorzien in een lager eigen risico als je de schade bij een geselecteerde schadehersteller laat repareren. Dit levert doorgaans extra voordelen op zoals een vervangauto en een gratis haal- en brengservice.
 
De schadevergoeding ingeval van totaal verlies of diefstal hangt vaak af van de leeftijd van je auto. Voor nieuwe auto’s wordt het eerste jaar meestal een nieuwwaardegarantie aangeboden. Daarna wordt deze nieuwwaarde bij vele verzekeraars verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage. Voor tweedehands auto’s geldt dikwijls een aankoopgarantie. De minimum garantietermijn bedraagt 1 jaar, maar kan soms nog verlengd worden tot drie of vijf jaar.
 
Bovenop de verzekerde som heb je gebruikelijk ook nog recht op een vergoeding voor vervangend vervoer wanneer je auto gestolen werd.
 
Het eigen risico hangt af van verzekeraar tot verzekeraar. In sommige gevallen kan je je eigen risico zelf kiezen. Hoe hoger het gekozen eigen risico, hoe lager de verzekeringspremie zal uitvallen.
 
Hulpverlening
Al met een WA-dekking heb je na een ongeval standaard recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Als je met je auto na een verzekerd schadegeval niet meer verder kunt rijden, betaalt de verzekeraar de sleepkosten naar de garage en het vervoer van de passagiers naar een adres in Nederland. Ook in het buitenland kan je rekenen op hulpverlening. Je auto wordt vervoerd naar de dichtstbijzijnde garage en als je auto daar niet gerepareerd kan worden binnen een redelijke termijn, verzorgt de verzekeraar de repatriëring naar Nederland.
 
Of je in bepaalde situaties ook verzekerd bent voor pechhulp in het buitenland zal je moeten nakijken in je polis. Zo niet, zou je kunnen overwegen om een aanvullende pechhulpverzekering af te sluiten.
 
Aanvullende verzekeringen
De meest gangbare aanvullende verzekeringen zijn:
 
Schadeverzekering voor inzittenden: Als jijzelf of je passagiers na een ongeval gekwetst raken, of erger nog, zouden komen te overlijden, vergoedt de verzekeraar de werkelijk geleden schade.
 
Ongevallenverzekering voor inzittenden: Deze waarborg voorziet in de uitkering van vaste bedragen ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit van de passagiers.
 
Rechtsbijstandverzekering: Als je auto het voorwerp uitmaakt van een juridisch conflict, betaalt de verzekeraar de juridische kosten.
 
Pechhulp: Om ook van hulpverlening na een mechanisch defect te kunnen genieten, moet je voor deze extra waarborg kiezen. Als je wagen niet ter plekke gerepareerd kan worden, stelt de verzekeraar je een vervangauto ter beschikking zodat je toch nog op je afspraak geraakt.
 
Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie hangt af van verschillende factoren, zoals je woonplaats, je leeftijd, het gewicht en het type wagen waarmee je rijdt, en uiteraard ook van de toepasselijke verzekeringswaarborgen.
 
De Voogd & Voogd autoverzekering kan je 24/7 online afsluiten door op de overzichtsmap door te klikken naar de verzekeringsbemiddelaar bij jou in de buurt.

Om meer te weten te komen over de inhoud van de algemene polisvoorwaarden van de belangrijkste verzekeraars van Nederland moet je gebruik maken van onze handige vergelijker.
 
Schade melden en service
Voor vragen en twijfels over de verzekeringsproducten van Voogd & Voogd kan je terecht bij je persoonlijke verzekeringsbemiddelaar. De klantenservice van Voogd & Voogd zelf is telefonisch bereikbaar op het nummer 0187 48 85 55 of door een mailtje te sturen naar info@voogd.com.
 
Als je met een schadegeval geconfronteerd wordt, moet je dit zo snel mogelijk aan je verzekeringsadviseur melden. Via deze link kan je alvast op zoek naar een erkende schadehersteller bij jou in de buurt.

0187 48 85 55

info@voogd.com