Verzekeruzelf

Category

About This Project

Verzekeruzelf.nl is een zuivere internetverzekeraar die zich exclusief richt op het online aanbieden van verzekeringsproducten. Bij deze verzekeraar regel je alles wat te maken heeft met je verzekeringspolis zelf. In haar online assortiment vinden we eveneens een aantrekkelijke autoverzekering terug.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij Verzekeruzelf.nl vind je voor elke wagen een autoverzekering op maat. Je kunt deze verzekering dagelijks beëindigen. Vanuit je digitaal dossier kan je verzekeringen aanvragen en aanpassen. Op deze pagina vind je de integrale tekst van de algemene polisvoorwaarden van deze autoverzekering terug.
 
Basisdekkingen
Verzekeruzelf.nl biedt drie basisdekkingen aan:
 
Wettelijke aansprakelijkheid: Deze verzekering dekt je wettelijke aansprakelijkheid wanneer je voor een ongeval met schade aan derden verantwoordelijk gesteld zou worden. De verzekering betaalt dan de schadevergoedingen aan deze derden.
 
WA Beperkt Casco: Met deze verzekering is ook de schade aan je eigen voertuig gedekt. Je bent dan verzekerd voor beschadiging of verlies door ruitschade, diefstal, brand, botsing met dieren, storm en natuur.
 
WA Volledig Casco (Allrisk): Deze verzekering biedt de meest volledige financiële bescherming. Naast de risico’s van het Beperkt Casco is je auto ook verzekerd voor schade door eigen schuld, zoals aanrijdingen, omslaan, slippen, van de weg raken, in het water terechtkomen en andere van buiten komende oorzaken, zoals vandalisme.
 
Later op je auto aangebrachte accessoires zijn automatisch meeverzekerd tot een bedrag van € 2.500.
 
Schaderegeling en eigen risico
Als je auto beschadigd werd, vergoedt Verzekeruzelf.nl de reparatiekosten. Je kiest daarvoor best een garage die is aangesloten bij Schadegarant. In dat geval moet je immers zelf geen kosten voorschieten, betaal je geen extra eigen risico, krijg je een gratis vervangauto voor de duur van de reparatie en geniet je ook nog eens van een garantie op de herstelling en de gebruikte onderdelen.
 
Als je toch voor een andere reparateur kiest, moet je rekening houden met een extra eigen risico van € 400.
 
Ingeval van totaal verlies of diefstal geldt voor nieuwe auto’s de volgende nieuwwaarderegeling:
• De eerste twaalf maanden krijg je de volledige nieuwwaarde terugbetaald.
• Daarna geldt de vervangingswaarde volgens de BOVAG/ANWB-koerslijst vermeerderd met 10 %.
• Je betaalt geen eigen risico.
 
In alle andere gevallen betaalt de verzekeraar de vervangingswaarde van je auto uit, onder aftrek van de restantwaarde.
 
Bovenop deze schadevergoeding krijg je een bedrag van € 360 voor vervangend vervoer. Als door de garage wordt vastgesteld dat je auto total loss is, heb je gedurende 5 dagen recht op een vervangauto.
 
Het standaard eigen risico wordt individueel bepaald. Als je je auto buiten het netwerk van Schadegarant laat herstellen, komt hier nog € 400 bij. Voor ruitschade geldt een alternatieve regeling:
 
• Reparatie via Glasgarant: geen extra eigen risico.
• Reparatie bij andere garagist: € 150 extra eigen risico.
• Vervanging via Glasgarant: € 67,50 extra eigen risico.
• Vervanging bij andere garagist: € 400 extra eigen risico.
 
Hulpverlening
Als je naar aanleiding van een ongeval of een verzekerde schade niet meer verder kunt rijden, heb je automatisch recht op hulpverlening. In Nederland regelt Verzekeruzelf.nl het transport van je auto en de passagiers naar een bestemming in Nederland. In het buitenland zorgt de verzekeraar ervoor dat je auto naar de dichtstbijzijnde garage wordt gesleept. Als je auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden, wordt je auto naar Nederland gerepatrieerd en betaalt de verzekeraar de terugreiskosten.
 
Aanvullende verzekeringen
Bij Verzekeruzelf.nl kan je nog kiezen uit een aantal aanvullende waarborgen voor nog meer financiële bescherming:
 
SVI (Schadeverzekering Inzittenden): Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade die de inzittenden of jijzelf naar aanleiding van een ongeval oplopen. De verzekeraar vergoedt de schade tot € 1.000.000
 
Pechhulp: Met deze waarborg geldt de standaard hulpverlening ook naar aanleiding van een mechanisch defect. Daarbovenop geniet je ook nog eens van een noodreparatie ter plaatse en als dat niet mogelijk is, krijg je een vervangauto.
 
Rechtsbijstand: Met deze waarborg ben je in de volgende gevallen verzekerd van professionele juridische bijstand: voor het verhalen van je schade, voor strafzaken, voor de terugvordering van je auto of rijbewijs, en voor contractuele geschillen.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals je leeftijd, je postcode, het type wagen waarmee je rijdt en de gekozen verzekeringsvarianten. De bonus-maluskorting voor langdurig schadevrij rijden kan bij Verzekeruzelf.nl oplopen tot 85 %.
 
Als je dankzij onze handige vergelijker bij de autoverzekering van Verzekeruzelf.nl bent uitgekomen, kan je deze polis gemakkelijk online afsluiten.
 

Schade melden en service
Bij Verzekeruzelf.nl verloopt de dienstverlening volledig digitaal. Vanuit je persoonlijke digitaal dossier kan je zowat alles wat verband houdt met je verzekeringspolis zelfstandig regelen. Als je toch nog vragen moest hebben, kan je de klantenservice contacteren door een mailtje te sturen naar klantenservice@Verzekeruzelf.nl.
 
Als je auto schade oploopt, kan je dit eveneens vanuit je digitaal dossier aan Verzekeruzelf.nl melden. Daarnaast kan je de schade ook via je smartphone melden aan de hand van de speciale schade app. Voor dringende hulpverlening kan je dag en nacht terecht op het alarmnummer +31 (0)20 59 29 201.

klantenservice@Verzekeruzelf.nl