RouteMobiel

Category

About This Project

Route Mobiel is een onderdeel van Reaal Schadeverzekeringen NV. Deze organisatie werd opgericht in 2004 en is op korte tijd uitgegroeid tot een betrouwbare partner op het gebied van pechhulpverlening. Naast pechhulp biedt Route Mobiel ook een aantal verzekeringen aan die te maken hebben met mobiliteit.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Omdat je de Route Mobiel Autoverzekering zelf kunt samenstellen, bepaal je zelf waarvoor je betaalt. De meest actuele versie van de algemene polisvoorwaarden van deze verzekering kan je hier bekijken.
 
Basisdekkingen
Je hebt de keuze uit drie basisformules:
 
Wettelijke aansprakelijkheid: Deze wettelijk verplichte verzekering biedt financiële bescherming wanneer je aansprakelijk zou gesteld worden voor de schade die je door een ongeval met je auto aan anderen hebt toegebracht.
 
Beperkt Casco (WA + Extra): Deze waarborg verzekert ook de schade aan je eigen auto. Je bent onder andere verzekerd voor schade of verlies door ruitschade, diefstal, brand, botsing met loslopende dieren, storm, hagel en overstroming.
 
Volledig Casco (Allrisk): Met deze formule ben je verzekerd tegen zowat alle mogelijk denkbare risico’s, zoals aanrijdingen door eigen schuld, botsen, slippen, omslaan en vandalisme.
 
Accessoires die later op je auto werden gemonteerd zijn verzekerd tot de waarde die op je polis vermeld staat.
 
Om van de diefstalwaarborg te kunnen genieten, moet je auto aan een aantal beveiligingseisen voldoen. Auto’s met een waarde tot € 50.000 moeten bijvoorbeeld uitgerust zijn met een SCM klasse 1 systeem.
 
Schaderegeling en eigen risico
Ingeval van beschadiging betaalt Route Mobiel de reparatiekosten. Als je je auto laat repareren door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf, heb je tijdens de duur van de reparatie recht op vervangend vervoer.
 
Als je wagen total loss is of gestolen werd geniet je voor nieuwe auto’s tijdens het eerste jaar een nieuwwaarderegeling. Deze nieuwwaardegarantie kan verlengd worden tot een periode van drie jaar. In alle andere gevallen vergoedt Route Mobiel de dagwaarde volgens de BOVAG/ANWB-koerslijst plus 10 %.
 
Wanneer je door diefstal niet over je auto kan beschikken, heb je recht op een daggeldvergoeding van € 12,50 en dit gedurende een maximale periode van 30 dagen.
 
Als je autosloten vervangen moeten worden omdat je autosleutels werden gestolen, betaalt Route Mobiel maximaal € 500.
 
Het eigen risico wordt individueel bepaald op het polisblad. Dit eigen risico is van toepassing wanneer je de schade laat herstellen bij een Schadegarant-herstelbedrijf. Zo niet, wordt dit eigen risico met € 75 vermeerderd. Voor ruitvervanging bij een Glasgarant-herstelbedrijf wordt de schadevergoeding met € 75 verminderd.
 
Hulpverlening
Als je na een ongeval niet meer verder kunt rijden, heb je via de alarmcentrale altijd recht op Automobilistenhulp. In Nederland worden je auto en de inzittenden (met hun bagage) naar een door jou te bepalen adres vervoerd. Daarnaast heb je nog recht op een hotelovernachting van € 50 per persoon (maximaal € 250). In het buitenland wordt je auto naar de dichtstbijzijnde garage gesleept. Als je auto niet binnen twee dagen rijklaar is, verzorgt Route Mobiel de repatriëring naar Nederland.
 
Aanvullende verzekeringen
Voor nog meer zekerheid onderweg biedt Route Mobiel een aantal aanvullende verzekeringswaarborgen aan:
 
Schadeverzekering inzittenden: Deze waarborg vergoedt de werkelijk geleden schade van de bestuurder en de inzittenden na een ongeval tot een maximaal bedrag van € 1.000.000.
 
Ongevallenverzekering voor inzittenden: Deze waarborg voorziet in de uitkering van vaste bedragen wanneer de inzittenden na een ongeval blijvend gekwetst raken (€ 30.000) of zouden komen te overlijden (€ 15.000).
 
Rechtsbijstand: Met deze waarborg ben je verzekerd van deskundige juridische hulp voor het verhalen van je schade, wanneer je in een strafzaak betrokken wordt of als je auto het voorwerp wordt van een contractueel geschil.
 
Pechhulp Nederland: Met deze verzekering geniet je pechhulp in heel Nederland, ook naar aanleiding van mechanische defecten in de eigen woonplaats. Als je auto niet langs de weg hersteld kan worden, krijg je een vervangauto.
 
Pechhulp Europa: Hier geldt de pechhulp in heel Europa. Je hebt bijvoorbeeld recht op 7 dagen vervangend vervoer.
 
Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie is afhankelijk van uiteenlopende factoren, waaronder je leeftijd, je woonplaats, het type auto en de gekozen verzekeringsdekkingen. De no-claimkorting voor schadevrij rijden kan oplopen tot 80 %. Voor je tweede auto krijg je dezelfde bonus-maluskorting als voor je eerste auto.
 
Als onze handige vergelijker heeft uitgewezen dat deze autoverzekering iets voor jou is, kan je online een offerte aanvragen.
 
Schade melden en service
Voor zover je het antwoord op je vraag niet terugvindt op de FAQ-pagina kan je altijd contact opnemen met de klantenservice van Route Mobiel:
 
• telefonisch op het nummer 072 5 185 640;
• door een mailtje te sturen naar info@routemobiel.nl;
• via het online contactformulier;
• via Twitter.

 
Schade melden, doe je door Route Mobiel telefonisch te contacteren of door een schadeformulier op te vragen via het contactformulier. Voor dringende hulpverlening of pechhulp kan je dag en nacht terecht bij de Alarmcentrale op het nummer +31 (0)20 6 51 51 15. Je kunt ook gebruiken van de Route Mobiel applicatie, zodat de verzekeraar meteen je locatie kan bepalen.

072 5 185 640

info@routemobiel.nl