Centraal beheer

Category

About This Project

Centraal Beheer Achmea ken je ongetwijfeld wel van de slagzin “Even Apeldoorn bellen”. Deze verzekeringsmaatschappij is een van de grootste verzekeraars van Nederland die pensioen-, levens- en schadeverzekering rechtstreeks aan het grote publiek aanbiedt. Uiteraard kun je bij deze verzekeraar ook terecht voor het afsluiten van een autoverzekering.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij Centraal Beheer Achmea bepaal je zelf wat je wenst te verzekeren doordat je je autoverzekering volledig zelf kunt samenstellen. De algemene polisvoorwaarden van deze autoverzekering vind je op deze pagina terug.
 
Basisdekkingen
Centraal Beheer Achmea biedt in eerste instantie drie verschillende basisdekkingen aan:
 
Wettelijke aansprakelijkheid: Als je met je auto de baan op wil, ben je wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Hierdoor ben je verzekerd voor het geval dat je aansprakelijkheid zou gesteld worden voor een ongeval met schade aan derden.
 
WA Plus verzekering: Met deze waarborg is ook beschadiging of verlies van je eigen auto verzekerd voor brand-, storm en natuurschade, ruitschade, diefstal en inbraak.
 
Allrisk: Naast de risico’s van de WA Plus verzekering is je auto verzekerd voor schade door aanrijdingen die je zelf veroorzaakte, zoals slippen, van de weg of te water raken, alsook voor schade door vandalisme.
 
Je kunt er echter ook voor opteren om je autoverzekering zelf à la carte samen te stellen op basis van de verzekerde risico’s. Je hebt dan de keuze uit de volgende modules:
• Ruit
• Diefstal en inbraak
• Brand, storm en natuur
• Aanrijding en vandalisme
 
Accessoires (alles wat aan een nieuwe auto is gemonteerd) zoals een cd-speler, spoilers of schuifdak, zijn automatisch meeverzekerd. Ook je bagage is standaard verzekerd tot een bedrag van € 250.
 
Schaderegeling en eigen risico
Als je voor de reparatie van je auto een beroep doet op het schadeherstelnetwerk van Centraal Beheer krijg je tijdens de duur van de reparatie gratis vervangend vervoer. Daar komen nog een aantal extra voordelen bij:
• Je geniet een lagere premie als je vooraf kiest voor reparatie bij het schadeherstelnetwerk.
• Je hebt altijd 4 jaar FOCWA-garantie op de reparatie.
• Je hoeft geen geld voor te schieten want de rekening wordt rechtstreeks met het reparatiebedrijf geregeld.
 
Let wel, als je ondanks de keuze voor het schadeherstelnetwerk je auto toch ergens anders laat repareren, wordt een eigen risico van € 600 in rekening gebracht.
 
Voor nieuwe auto’s met een cataloguswaarde tot € 50.000 wordt ingeval van diefstal of total loss gedurende de eerste drie jaar de aanschafwaarde betaald. Voor auto’s die duurder zijn dan € 50.000 wordt tijdens de eerste drie jaar de dagwaarde vermeerderd met 10 % uitbetaald. Na het derde jaar heb je in elk geval nog recht op de dagwaarde.
 
Als je auto gestolen werd, heb je gedurende maximaal 20 dagen recht op een vergoeding voor vervangend vervoer van € 15 per dag.
 
Bij Centraal Beheer kan je je eigen risico op elk ogenblik aanpassen. Je hebt de keuze uit: € 0, € 150 of € 300. Hoe hoger het gekozen eigen risico, hoe lager de verzekeringspremie die je moet betalen.
 
Belangrijk om weten, is dat je bij ruitreparatie geen eigen risico betaalt. Voorwaarde is wel dat je de ruit moeten laten repareren binnen het schadeherstelnetwerk van Centraal Beheer of bij een BOVAG- of FOCWA-reparatiebedrijf. Voor de vervanging van een ruit draag je een eigen risico van € 150.
 
Hulpverlening
Als je auto na een ongeluk niet meer verder kan rijden, ben je onder de waarborg Wettelijke aansprakelijkheid verzekerd voor pechhulpverlening. In Nederland bestaat deze hulp uit het vervoer van je auto en de inzittenden naar een door jou te bepalen adres. In de rest van Europa bestaat de hulp uit: berging, stalling en slepen van de auto naar de dichtstbijzijnde garage. Als je auto ter plaatse niet binnen de 2 werkdagen gerepareerd kan worden, zorgt Centraal Beheer voor de repatriëring naar Nederland.
 
Aanvullende verzekeringen
Voor nog meer financiële bescherming en veiligheid onderweg kun je bij Centraal Beheer kiezen uit zes aanvullende modules:
 
Pechhulp Nederland: Met deze waarborg kan je via de Alarmcentrale op hulpverlening in heel Nederland rekenen, ook bijvoorbeeld naar aanleiding van een mechanisch defect in je eigen woonplaats. Als je auto niet meteen gerepareerd kan worden, zorgt Centraal Beheer voor een vervangauto.
 
Hulpverlening buitenland: Deze waarborg verzekert je van hulpverlening in gans Europa. Als je auto niet binnen de twee werkdagen hersteld kan worden, regelt Centraal Beheer een vervangauto of staat zij in voor een extra hotelovernachting.
 
No-claimbeschermer: Met deze module kan je een schadegeval per verzekeringsjaar aangeven zonder je opgebouwde no-claimkorting te verliezen.
 
Rechtsbijstand Verkeer en Medisch: Met deze waarborg is je gezin in heel Europa verzekerd voor rechtsbijstand, ongeacht met welk vervoermiddel het ongeluk plaatsvond. Je bent ook verzekerd voor medische conflicten, bijvoorbeeld als je van mening bent dat je arts of het ziekenhuis een fout heeft gemaakt.
 
Schadeverzekering inzittenden: Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van de inzittenden naar aanleiding van een ongeval. Het gaat bijvoorbeeld om medische kosten die niet door de ziekteverzekering betaald worden, materiële schade en inkomstenverlies.
 
Ongevallenverzekering inzittenden: Deze waarborg voorziet in de uitkering van vaste bedragen naar aanleiding van blijvende invaliditeit (maximaal € 30.000) of overlijden (maximaal € 15.000) van de inzittenden na een ongeval.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je leeftijd, je woonplaats, de ouderdom en de waarde van je auto, het gekozen eigen risico en de gekozen verzekeringsdekking of –modules. De no-claimkorting voor schadevrij rijden kan oplopen tot maximaal 75 %.
 
Vraag altijd goed na of je werkgever, vereniging of belangenorganisatie een collectiviteitsafspraak heeft met Centraal Beheer, want in dat geval geniet je van een extra premiekorting.
 
Als je via onze handige vergelijker bent uitgekomen op de autoverzekering van Centraal Beheer Achmea, kan je deze verzekeringspolis direct online afsluiten.
 
Schade melden en service
Centraal Beheer Achmea biedt een brede waaier van mogelijkheden aan om met haar klantenservice in contact te treden:
• telefonisch op het nummer 055 579 9054;
• via het online contactformulier;

• via een terugbeldienst;
• of via de Centraal Beheer applicatie.
 
Als je te maken krijgt met een schadegeval moet je Centraal Beheer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dit doe je online, of nog eenvoudiger, via de Centraal Beheer applicatie. Met deze toepassing voor je smartphone kan je gemakkelijk foto’s uploaden en wordt je schadelocatie automatisch bepaald zodat er op een efficiënte manier pechhulp kan worden verstrekt. Voor dringende hulpverlening kan je ook dag en nacht terecht bij de Alarmcentrale op het nummer +31 (0)55 579 7979.

055 579 9054