BESURED

Category

About This Project

Besured is een financiële dienstverlener die zich voornamelijk richt op studenten en young professionals. Zij biedt speciaal voor deze doelgroep een brede waaier van financiële diensten aan op het gebied van verzekeringen en hypotheken. In het kader van deze activiteit reikt zij ook een autoverzekering op maat van jongeren aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De autoverzekering van Besured kan direct online afgesloten worden. Als je toch niet tevreden moest zijn, kan je deze polis trouwens maandelijks opzeggen. De algemene polisvoorwaarden van deze autoverzekering vind je hier terug.
 
Basisdekkingen
Bij Besured bestaan er drie mogelijke basisdekkingen:
 
WA: Voor je auto moet je minimaal een verzekering wettelijke aansprakelijkheid afsluiten voor het geval je schade aan anderen of andermans spullen zou veroorzaken. De verzekeraar komt dan tussen in de vergoeding van de schade van deze derden.
 
WA + Beperkt Casco: Deze verzekering dekt ook de schade aan je eigen auto voor schade of verlies veroorzaakt door vreemde oorzaken. Het gaat om risico’s als diefstal, brand, ontploffing, ruitbreuk, botsing met loslopende dieren, overstromingen, storm, hagel en relletjes.
 
WA + Volledig Casco: Bij deze allriskverzekering komt daar nog bij: schade of verlies door aanrijdingen, botsingen, omslaan, slippen, van de weg of te water raken, kwaadwillige beschadigingen en alle andere van buiten komende onheilen, ook als een eigen gebrek van de auto de oorzaak is.
 
Accessoires en onderdelen die aan de verzekeraar werden opgegeven, zijn automatisch meeverzekerd. Later aangebrachte accessoires zijn maximaal verzekerd tot € 1.000, inclusief € 500 voor audiovisuele en niet mobiele navigatieapparatuur.
 
Schaderegeling en eigen risico
Als je auto gerepareerd kan worden, betaalt Besured de reparatiekosten. Tijdens de duur van de reparatie ontvang je een andere vergelijkbare auto. Je geniet tevens van een haal- en brengservice, want je auto wordt opgehaald voor reparatie en nadien terug thuis afgeleverd. Voorwaarde is wel dat je een beroep doet op de Schade Alarm Service van Besured. In dat geval geldt er ook een afwijkende eigen risico regeling.
 
Bij reparaties worden altijd originele merkonderdelen gebruikt, waarop je nog eens vier jaar garantie krijgt.
 
Ingeval van diefstal of totaal verlies geldt, afhankelijk van de ouderdom van je auto, de volgende garantieregeling:
• Voor nieuwe auto’s wordt de eerste drie jaar de nieuwprijs vergoed.
• Voor tweedehandse auto’s die niet ouder zijn dan 84 maanden wordt het eerste jaar de aanschafprijs terugbetaald (occasionregeling).
• Het tweede en het derde jaar wordt in beide gevallen een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 % toegepast.
• Na het verstrijken van de garantieperiode, of in alle andere gevallen, wordt nog de dagwaarde van vlak voor de schadegebeurtenis betaald.
 
Als je wagen gestolen werd, heb je recht op een vergoeding van € 15 per dag met een maximum van € 450 per schadegebeurtenis.
 
Voor schades die onder de cascowaarborgen vallen, geldt een eigen risico van € 150. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt voor de volledige cascoschades een extra eigen risico van € 75.
 
Dit standaard eigen risico wordt echter verminderd met € 150 wanneer je na een aanrijding een beroep doet op de Schade Alarm Service. Voor andere materiële schade geldt een vermindering van € 75.
 
Ingeval van ruitbreuk geldt een bijzonder regeling:
• Ruitvervanging: Het eigen risico wordt verminderd met € 75 als je de ruit laat vervangen door een door Besured aangewezen herstelbedrijf.
• Ruitreparatie: Eigen risico € 0.
 
Hulpverlening en pechhulp
Naar aanleiding van een ongeval, brand of diefstal heb je automatisch recht op hulpverlening. In Nederland bestaat deze hulp uit het transport van je auto en de inzittenden naar een door jou aan te wijzen adres. In het buitenland wordt je auto naar de dichtstbijzijnde reparateur gesleept. Als je wagen daar niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden, regelt Besured het vervoer naar Nederland.
 
Voor een beperkte premietoelage kan je je in heel Nederland en/of in Europa laten verzekeren voor hulp bij pech onderweg. De hulpverlening wordt uitgevoerd door SOS Pechhulp International. Je hebt dan bijvoorbeeld recht op een vervangende auto in het buitenland voor een bedrag van € 100 per dag met een maximum van € 750 per verzekerde schadegebeurtenis.
 
Aanvullende verzekeringen
Besured heeft voor haar klanten ook nog een aantal aanvullende verzekeringen in de aanbieding:
 
• Ongevallen inzittendenverzekering: Deze verzekering voorziet in de uitkering van vaste bedragen wanneer de inzittenden naar aanleiding van een ongeval blijvend gekwetst raken of zouden komen te overlijden.
 
• Schadeverzekering voor inzittenden: Deze extra waarborg voorziet in de vergoeding van de werkelijk geleden schade van de inzittenden na een ongeval.
 
• Rechtsbijstandsverzekering: Deze waarborg voorziet in de betaling van de juridische kosten wanneer er een conflict ontstaat over het gebruik van je auto, bijvoorbeeld voor het verhalen van schade of ingeval van contractuele geschillen over het onderhoud of de aankoop van je auto.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is afhankelijk van je leeftijd, je woonplaats, de waarde en de ouderdom van je auto en de gekozen verzekeringsdekkingen. Voor elk schadevrij jaar daalt je premie met 5 %. Deze no-claimkorting bedraagt bij aanvang al 35 % en kan oplopen tot maximaal 75 %.
 
Als je tot de doelgroep van Besured behoort en je bent via onze handige vergelijker bij deze autoverzekering uitgekomen, dan kan je deze polis direct online afsluiten.
 
Schade melden en service

Je kunt alles wat verband houdt met je verzekeringspolis online of telefonisch via het serviceteam van Besured regelen. De klantendienst van Besured is op verschillende manieren bereikbaar:
• telefonisch op het nummer 078 6 118 111;
• door een mailtje te sturen naar info@besured.nl of naar serviceteam@besured.nl;
• via het online contactformulier;
• via een terugbeldienst.
 
Als je te maken krijgt met een schadegeval dien je dit zo snel mogelijk aan Besured te melden. Dit kan per e-mail via schadeteam@besured.nl of telefonisch op het nummer 078 6 118 181. In noodgevallen kan je altijd terecht bij de Alarmcentrale op het nummer 078 6 118 182.

078 6 118 111

info@besured.nl