Avero Achmea

Category

About This Project

Avéro Achmea is een verzekeraar die zich richt op de intermediaire markt en haar verzekeringsproducten aanbiedt via een uitgebreid netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs. In haar ruim verzekeringsassortiment treffen we eveneens een Autoverzekering Goed op Weg aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij Avéro Achmea kies je een autoverzekering op maat van je auto en je persoonlijke situatie. Deze verzekeringspolis maakt deel uit van het Compleet bij Elkaar Pakket. De algemene polisvoorwaarden vind je terug op deze pagina. Hieronder ontdek je wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.
 
Basisdekkingen
Er zijn drie basisdekkingen mogelijk:
 
Wettelijke Aansprakelijkheid: Zonder deze verzekering kan je de baan niet op. Je bent financieel beschermd tegen de financiële gevolgen wanneer je voor een ongeluk aansprakelijk gesteld zou worden.
 
WA + Beperkt Casco: Met deze verzekering is je auto verzekerd voor verlies of beschadiging door een uiteenlopende reeks van gebeurtenissen: brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, diefstal van de sleutels, ruitbreuk, omverwaaien of vallen van zaken door storm, overstromingen, hagel, natuurrampen, botsing met loslopende dieren en relletjes.
 
WA + Volledig Casco: Als je de meest complete financiële bescherming wenst voor je auto moet je kiezen voor deze waarborg. Bovenop de risico’s van het Beperkt Casco ben je ook verzekerd voor vandalisme of schade veroorzaakt door je eigen schuld, zoals aanrijdingen, botsingen, van de weg of te water raken.
 
De maximale vergoeding voor accessoires bedraagt € 1.000. Voor mobiele navigatieapparatuur wordt € 500 betaald. Voor informatiedragers krijg je € 50.
 
Schaderegeling en eigen risico
Als je je auto laat repareren bij het aangesloten netwerk van schadeherstelbedrijven betaal je geen eigen risico en hoef je geen geld voor te schieten. Je geniet ook nog eens vier jaar garantie op de reparatie. Schade tot € 500 mag je zonder de tussenkomst van een expert zelf laten herstellen. Tijdens de duur van de reparatie heb je bovendien recht op een gratis vervangende auto.
 
Ingeval van totaal verlies of diefstal hangt de schadevergoeding af van de toepasselijke garantieregeling:
• 3 jaar nieuwwaarderegeling: Tijdens de eerste drie jaar krijg je voor een nieuwe wagen met een cataloguswaarde tot € 75.000 de nieuwwaarde uitbetaald.
• 3 jaar aanschafwaarderegeling: Tijdens de eerste drie jaar krijg je voor een tweedehandse wagen met een cataloguswaarde tot € 75.000 en die niet ouder is dan 8 jaar de aanschafwaarde vergoed.
 
In alle andere gevallen, of na het verstrijken van de garantieperiode, heb je nog recht op de dagwaarde min de restantwaarde van je auto.
 
Als je auto gestolen werd, heb je recht op een vergoeding voor vervangend vervoer van € 15 dag gedurende een maximale periode van 30 dagen. Ingeval van totaal verlies krijg je gedurende vijf dagen een vervangauto ter beschikking gesteld.
 
Het eigen risico bedraagt standaard € 135. Voor ruitreparaties of ruitvervangingen die worden uitgevoerd door een aangesloten schadeherstelbedrijf, via Autototaalglas of Carglass wordt er geen eigen risico in rekening gebracht.
 
Hulpverlening en pechhulp
Als je auto of jijzelf na een verzekerd schadegeval niet meer verder kan rijden, geniet je standaard van hulpverlening in binnen- en buitenland. In Nederland bestaat deze hulp uit het vervoer van je auto en de inzittenden naar een adres in Nederland. In het buitenland wordt je auto naar de dichtstbijzijnde garage gesleept. Als je auto niet binnen de twee werkdagen hersteld kan worden, vergoedt Avéro Achmea de transportkosten naar Nederland.
 
Onder het Volledig Casco ben je in het buitenland ook verzekerd voor hulpverlening nadat je auto tot stilstand is gekomen door een mechanisch defect. De verzekeraar betaalt dan de noodzakelijke kosten van de reparatie langs de kant van de weg en zorgt voor de toezending van onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn.
 
Aanvullende verzekeringen
Avéro Achmea biedt een zevental aanvullende verzekeringen aan voor nog meer financiële zekerheid op de weg:
 
No-claimbeschermer: Dankzij deze waarborg kan je jaarlijks een schadegeval aangeven, zonder je opgebouwde no-claimkorting te verliezen.
 
Pechhulp: Met deze dekking geniet je in Nederland van hulpverlening, ook naar aanleiding van mechanische defecten.
 
Pechhulp Europa: Met deze dekking wordt de pechhulp in het buitenland uitgebreid voor mechanische storingen, ook als je niet Volledig Casco verzekerd bent. Je hebt bijvoorbeeld gedurende 30 dagen recht op een vervangauto en 2 extra hotelovernachtingen.
 
Accessoire-verzekering:Met deze waarborg kan je accessoires tot een bedrag van € 5.000 laten verzekeren en audiovisuele apparatuur tot maximaal € 2.500.
 
Verhaalsrechtsbijstand en Rechtsbijstand Motorrijtuig: Met deze dekkingen geniet je rechtshulp als je auto betrokken raakt bij een juridisch geschil. Het gaat om het verhalen van de schade op een aansprakelijke tegenpartij, contractrechtsbijstand, strafrechtsbijstand en rijbewijsrechtsbijstand.
 
Schadeverzekering Inzittenden: Ongeacht de schuldvraag dekt deze verzekering de werkelijk geleden schade van de bestuurder en de inzittenden tot een bedrag van € 1.000.000 naar aanleiding van een ongeval.
 
Ongevallen inzittendenverzekering: Deze verzekering keert een vast bedrag uit ingeval van overlijden / invaliditeit van de bestuurder of de passagiers. Er zijn drie formules: € 5.000 / € 15.000, € 10.000 / € 30.000 en € 15.000 / € 45.000.
 
Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie wordt bepaald aan de hand van je woonplaats, je leeftijd, de waarde en de ouderdom van je auto, en de gekozen basis- en aanvullende dekkingen.
 
Bij schadevrij rijden bouw je een no-claimkorting tot 75 % op. Als je na de maximale bonus-malustrede nog eens een jaar schadevrij rijdt, krijg je een extra korting van 10 % op de netto-premie. Als je meerdere verzekeringen afsluit in het Compleet bij Elkaar Pakket bedraagt de maximale pakketkorting 12 %.
 
Als onze handige vergelijker je interesse voor de autoverzekering van Avéro Achmea heeft gewekt, kan je via een adviseur een offerte aanvragen.
 
Schade melden en service
De autoverzekering van Avéro Achmea wordt aangeboden via een verzekeringsadviseur. Je persoonlijke adviseur is dan ook het aanspreekpunt bij uitstek voor eventuele vragen en inlichtingen. Je kunt echter ook altijd een beroep doen op de klantenservice van deze verzekeraar. Dit kan:

• telefonisch op het nummer 058 297 71 23;
• via het online contactformulier;
• of via de sociale media Facebook en Twitter.
 
Als je met je auto schade hebt geleden, moet je dit zo snel mogelijk aan je verzekeringsadviseur melden. Je kunt 24/7 gebruik maken van de service Direct Schade Melden. Dit kan telefonisch op het nummer 058 297 71 23, per e-mail op claims.avero@achmea.nl of via het online schademeldingsformulier. Voor hulpverlening in het buitenland kan je dag en nacht terecht bij de EuroCross centrale op het nummer +31 71 364 62 00.

058 297 71 23